Sidste nyt
Forskergruppen
Temadage
Formidling
Forebyggelse
Forskning
Litteratur
Kalender
Nyttige links
 
 DU ER HER : Sidste nyt 

Sidst opdateret den 31.juli 2014 

Velkommen til Forskergruppen Ældre og Selvmord.

Her finder du information om forebyggelse af ældre menneskers selvmordshandlinger. Du kan bl.a. hente rapporter og artikler om emnet, samt finde en oversigt over hjemmesider, der er relevante i forhold til ældreområdet, depression og kriser.
Forskergruppen er et åbent forum. det betyder at alle professionelle og professions-studerende er velkomne til at deltage i vores møder.
 
NÅR HIMLEN ER NÆR
...er titlen på en ny bog af Elene Fleischer og Gert Jessen, hvor ældre mennesker fortæller om ensomhedens mange ansigter. Der bliver sat ord på ensomheden og de følelser, vi normalt gemmer væk. For mange mennesker medfører det at blive ældre, være gammel, syg og døende ofte en altoverskyggende eksistentiel og emotionel ensomhed. Se mere på www.ensomhed.info 

 

ARTIKEL OM ÆLDRES ALKOHOLFORBRUG, DEPRESSION OG SELVMORD

Tidsskriftet BestPractice har bragt en artikel, der behandler ældres alkoholforbrug. Det fremhæves at der er behov for at have øget fokus på ældre menneskers alkohol forbrug, særligt når de befinder sig i en sårbar situation eller har psykiske vanskeligheder. Artiklen kan hentes ved at klikke her

 
ENSOMHED.INFO
Ny hjemmeside informerer om ensomhedens mange facetter, og hvordan den især rammer ældre mennesker. Hjemmesiden henvender sig især til fagpersoner indenfor ældresektoren, og de vil kunne nikke genkendende til mange af de eksempler og situationer, der er at finde på hjemmesiden. 
Der er en introduktionsfilm til emnet og film om de forskellige former for ensomhed. Der er også portrætfilm af ældre, som har ensomheden tæt på livet. Og endelig er der en række træningsfilm med eksempler på samtaler med et ensomt menneske. Se mere her www.ensomhed.info
 
Artikler om Alzheimer, sygdomsindsigt og meningsløshed
Psykolog Nyt har bragt to artikler, der undersøger situationer, hvor meningen med tilværelsen, meningen udfordres. Begge artikler er skrevet af psykologen Henrik Brogaard.
I artiklen Sygdommen til døden rejses spørgsmålene om personer med Alzheimers sygdom godt ved, at de er syge, hvori sygdommen består, og hvilke udsigter de og deres pårørende har?
I artiklen Er livet værd at leve (som er anden af to artikler), fortæller Henrik Brogaard om de mørke og lyse sider for beboerne på et plejehjem og personerne omkring dem.
 
Rapport om Sorg og livsmodsprojektet for ældre
Rapporten, der er udarbejdet af TrygFonden, omhandler "Sorg- og Livsmodsprojekt for ældre efterladte, med særligt focus på efterladte mænd samt udvikling af netværkskabende livsmodsaktiviteter lokalt." Rapporten giver et godt indtryk af den forskel og den betydningsfulde indsats der gøres i Århus via Ældre Sagens store Livsmodsprojekt.

Mere end 50 ældre efterladte er tilknyttet Sorg- og Livsmodsprojektet, der er henved 20 mænd i alderen 61 til 93 år, der på forskellige måder indgår i projektet.
Der foreligger desuden en tidligere udarbejdet rapport fra 2008, den kan hentes ved at klikke her
 
Gode redskaber fra Sundhedsstyrelsen
I juni 2007 udkom 2. udgave af håndbogen "Vurdering og visitation af selvmordstruede - Rådgivning til Sundhedspersonale". Med til håndbogen hører en overskuelig og brugervenlig "Tjekliste". Håndbog og tjekliste kan rekvireres ved henvendelse til Schultz Information, men kan også downloades fra nettet.
Klik her får at downloade Håndbogen.
Klik her for at downloade Tjeklisten.
 
Tal fra Sundhedsstyrelsen
De seneste tal fra Dødsårsagsregisteret omhandler tal og analyser fra 2011. Udover kønsspecifikke opgørelser over dødsfald ved selvmord, giver den også et indblik i forekomsten af andre typer dødsfald. Klik på nedenstående link for at hente tallene for den seneste og tidligere opgørelser:
Dødsårsagsregisteret for 2011
Dødsårsagsregistret for 2010
 
Artikler om ældre og kommunikation
Psykolog Nyt har bragt to artikler om ældre, begge skrevet af Elene Fleischer. Den ene artikel "De usynlige gamle" omhandler de eksistentielle temaer som ældre møder. Den anden artikel; "Den professionelle samtale" omhandler forudsætningerne for den gode samtale med ældre (klik på titlerne for at læse artiklerne).
 

Kommende møder i Forskergruppen
Den 18. august, kl 13:00 - 15:30 v/ Socialstyrelsen, Edisonsvej nr. 18, 1. sal., 5000 Odense C
For yderligere oplysninger om mødet kontakt Elene Fleischer

Nærmere oplysninger kan fås hos Jan-Henrik Winsløv
 
© Forskergruppen Ældre & Selvmord & Winsløv, JH
Webdesign, tekst, struktur m.m. Jan-Henrik Winsløv. Tak til Per Lindsø Larsen for uvurderlig assistance og tak til Clayton Kau for tilladelse til at bruge fotografiet af Vigelands skulptur.
 
 

SE UDSKRIFT   Site Map   Login